Oppslagstavle for Økernbråten Borettslag

 • Bytte av snøfangere / Gule avfallssekker(iSEKK) / Rød motorvogn(buddy)

  Publisert 04. jan. 2022

  Hei,

  Takk til oppmerksomme beboere som varslet om ødelagt snøfanger. Vi har etter befaring i dag funnet ut at nåværende snøfangere ikke er tilstrekkelig sikkerhet med tanke på ras. Det er derfor bestemt at alle snøfangere skal byttes og arbeidet starter allerede denne uken. Dette vil da medføre noe aktivitet med lift utenfor blokkene, for at innleid firma skal kunne bytte snøfangere.

  Det er plasser gule avfallssekker fra iSEKK i Nordalveien. Disse er til sjenanse for beboere og har nå stått plassert der i lang tid. Det har blitt hengt opp informasjon om dette tidligere samt sendt ut SMS til alle beboere i blokken hvor sekkene er plassert. Flere beboere inkludert styret synes det er kjedelig at felles uteplass blir brukt som oppbevaring av avfall og materialer. Det er ikke tillatt å bruke fellesområdet som lagringsplass ved oppussing uten tillatelse. Dette kan til nød godkjennes hvis det er snakk om en kortere periode. Hvis ikke sekkene bli fjernet i løpet av de neste par ukene, må styret organisere henting av sekkene og det er dessverre felleskapet som da må ta regningen. Dessverre har vi måtte gjøre dette ved flere tilfeller også i kjellere, og det er kjedelig at borrettslagets økonomi skal påvirkes negativt av noen få enkeltindividers handlinger.

  Angående rød buddy: Det ble tidligere varslet om fjerning av feilparkert bil/rød buddy. Styret har nå fått tips om at denne er flyttet til parkering reservert for MC. Bilen skal fjernes fra borrettslagets eiendom lenge den ikke er registrert eller har gyldig p-kort. Minner om frist i forrige innlegg.

  Styret

 • Feil parkert rød buddy

  Publisert 03. jan. 2022

  Tid: 11:52

  Godt nytt år kjære beboere!

  Styret er oppmerksomme på at det står en rød buddy (se bilde nedenfor) parkert ved det gamle vaskeriet en stund nå.

  Ikke bare at buddyen står parkert på et sted som ikke er parkeringsplass, men bilen mangler også registreringsskilt samt det ikke er noe synlig parkeringskort i bilen.

  Eieren bes fjerne buddyen senest uke 2, ellers vil styret få bilen fjernet på eierens bekostning og ansvar


  Mvh,

  Styret

 • Godt Nytt År !

  Publisert 01. jan. 2022

  Styret ønsker alle et riktig godt nytt år i 2022

 • Ønsker vi å ha det sånn ?

  Publisert 29. des. 2021

  Som referert i oppslag , så ønsker ikke styret at det skal se slik ut i våre felles arealer ute eller inne.

  All oppbevaring eller plassering av søppel eller løsøre skal søkes / varsles til styret for godkjenning.

  Ref. vedlagt bilde, hvor det har blitt stående i mange uker !

  Styret ønsker tilbakemelding om tilsvarende saker i kjeller og loft , så dette kan bli fjernet av vedkommende beboer eller bli fakturert for fjerning av dette.

  Takk.

  Styret.

 • Lading og ladeplasser.

  Publisert 29. des. 2021

  Vi minner om at biler må flyttes når de er ferdig ladet , etter noen enkle regler.

  Nå står enkelte i mange dager , uten å flytte disse !

  For at vi ikke skal behøve å innføre strengere regler og lade begrensning , så må dette overholdes.

  Alternativet er også bøter ved å ikke flytte bilen.

  På dagtid mellom 10:00-22:00 må kjøretøyet flyttes innen 30 minutter når den er fulladet.

  I perioden mellom 22:00-10:00 behøver du ikke flytte bilen selv om den er fulladet.

  Takk.

  Mvh. Styret.

 • Kjekt å vite - Vinter 2021

  Publisert 19. des. 2021

  Varmtvann

  Vi har siden i april hatt utfordringer med fjernvarme og varmtvann. Etter mye arbeid skal situasjonen nå være løst. Noen opplever at enkelte radiatorer ikke varmer tilstrekkelig. Vi anbefaler at disse forsøkes luftes først. Dersom dette ikke fungerer kan vaktmester kontaktes for bistand. Kontakt gjerne vaktmester mellom kl 08.00 og 15:00.

  Vær forsiktig med levende lys

  I forbindelse med feiring av jul, øker også bruken av levende lys innendørs. Styret ber i den

  forbindelse om at alle er forsiktig og bevisst rundt risikoen med dette.

  Levende lys skaper kos og stemning, men bidrar også til økt brannfare. Bruk av åpen ild, for

  eksempel levende lys, er en av de mest vanlige årsakene til brann i bolig.

  Levende lys og brennbare materialer er en farlig kombinasjon. Mose, drivved, kvister,

  kongler og andre tørre naturmaterialer tar fort fyr og brenner godt. Skal du pynte et bord så

  sett gjerne lyset i et glass eller en lykt med god lufting. Da står lyset stødig og kommer ikke

  så lett bort i brennbare materialer.

  Hensyn til naboer

  I den perioden vi er inne i nå, er mange ekstra mye hjemme. Styret minner derfor om at det

  er viktig å ta hensyn til naboer både når det gjelder oppussing og generell støy. Noe lyd må

  man regne med i et borettslag, men ved sjenerende støy anbefales det at man tar kontakt

  med naboen for å ha en dialog om dette direkte.

  Oppussing

  I forbindelse med oppussing minner vi om viktigheten med å varsle naboer før oppstart. Vi

  ser også at flere velger å oppbevare søppel etter oppussing i kjeller og også utenfor i

  ‘sekker’. Dette er i utgangspunktet ikke lov, og skal avklares med styret på forhånd. Mer info

  om oppussing finnes på hjemmesiden.

  Søppel

  Vi setter pris på at søppel ikke settes ved siden av fulle søppelbrønner. Gå heller til

  nærmeste brønn og se om det er plass i den, i stedet for å sette det ved siden av. Dette ser

  ikke særlig pent ut og tiltrekker seg skadedyr og fugler. For øvrig skal ikke store gjenstander

  dyttes ned i brønnen - dette kan leveres på Haraldrud Gjenvinningsstasjon.

 • Vannlekkasje / Stenging av vann onsdag 08.12.

  Publisert 06. des. 2021

  På grunn av lekkasje i bakken utenfor MB 21, blir vi dessverre nødt til å stenge vannet i leilighetene fra MB 15 til og med MB 21. Vannet vil etter planen være borte onsdag 08.12 fra 09:00 til og med 12:00.

  Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

  Mvh Styret og Vaktmester

 • Alle ladebokser nå i drift + prisjustering

  Publisert 29. nov. 2021

  Da er feilen rettet på ladeboksen v/MB 27.

  Feilen skyldtes internettet. Dette er en typisk feil som ikke er visuelt synlig på boksen , da

  lys etc. blinker som det skal. Fortsett å gi styret beskjed om noe ikke virker.

  Takk.

  Prisjustering i dag pga. veldig variable strømpriser og vedvarende varslede høye priser fremover.

  Prisen er satt til kr. 3,- pr. kwh.

  Mvh. Styret.

 • Feil på ladeboks v/Nordalveien 27

  Publisert 26. nov. 2021

  Ladeboksen er dessverre ute av drift, da vi ikke har funnet feilen og fått restartet denne !

  Rettelse forhåpentligvis Mandag.

  Mvh. Styret.

 • Julegrantenning

  Publisert 21. nov. 2021

  Julegrantenning

  Søndag 28 november tennes ‘julegranen’ klokken 17:00. 


  Linderud skoles musikkorps vil i den anledning spille noen sanger rundt om i borettslaget. 


  På grunn av covid-19 kan dessverre ikke nissen komme, og det vil heller ikke være servering. Vi oppfordrer de som eventuelt er ute for å høre på korpset om å holde avstand.


  Håper det blir enklere med arrangementer i 2022.

  Mvh Styret