Oppslagstavle for Økernbråten Borettslag

 • Alle ladebokser er nå i drift !

  Publisert 15. jan. 2021

  Etter en lang periode uten drift på ladeboksen ved M.B 33 så er denne nå reparert.

  Styret takker for tålmodigheten.

  Skulle det oppstå problemer med ladeboksene generelt , gi beskjed til styret, da ikke alle feil

  er synlige eller kan overvåkes i systemet vårt.

  God Helg. :-)

  Mvh. Styret

 • Kjekt å vite - vinter 2020

  Publisert 17. des. 2020

  Hensyn til naboer 

  I den perioden vi er inne i nå er mange ekstra mye hjemme. Styret minner derfor om at det er viktig å ta hensyn til naboer både når det gjelder lyd fra høyttalere og oppussing. Mange har hjemmekontor og kan sjeneres av støy på dagtid, og på tidlig kveld er det en det mange som har sovende barn. Noe lyd må man regne med i borettslag, men ved sjenerende støy anbefales det at man tar kontakt med naboen for å ha en dialog om dette.

  Baderom

  Baderommene ble pusset opp i 2005/2006, og det er ikke lenger garantier på baderom. Dersom varmekablene går, er det som oftest feil med termostaten og det anbefales å kontakte elektriker. Dersom du bruker firmaet Kvikk, slipper du kjøretillegg grunnet avtale med borettslaget. 

  Søppelhåndtering

  Det er svært viktig med riktig søppelhåndtering. Borettslaget har hittil i år brukt 100 000 kroner på reparasjon av søppelbrønner. Det skal ikke kastes større esker i søppelbrønnene, og man skal heller ikke sette søppel på utsiden av brønnene. Dette ser utrivelig ut, og det kan også føre til at skadedyr tiltrekkes. 

  Oppussing

  Det er ikke tillatt å endre bærende konstruksjoner eller faste installasjoner som rør, radiator, brannvarslere eller ytterdør. 

  Gulv i oppgang

  På nyåret vil det iverksettes vedlikehold av kjellergulv i trapperom. Det er må da ikke oppbevares ting på gulvet i trapperom. 

  Pris på lading av elbiler

  Investeringen på el-bilplassene er nedbetalt og strømprisene er lave. Styret vil derfor sette ned prisen på lading fra januar.

   

   

  Styret ønsker alle en god jul og riktig godt nytt år! 

   

 • Tidligere informasjon om bytte av sikringsskap

  Publisert 10. sep. 2020

  Hei

  vedlagt informasjon som ble sendt ut sammen med fremdriftsplanen for bytte av sikringsskap. Dette var sendt ut sammen med informasjon om generalforsamlingen i vår.

 • Kjekt å vite høst 2020

  Publisert 03. sep. 2020

  Generalforsamling 2020

  Styret har forsøkt å legge til rette for ekstraordinær generalforsamling. Dette har ikke latt seg gjøre, grunnet situasjonen med Covid 19. Styret er forpliktet til å ha lokaler hvor det er lagt til rette for at alle andelseiere kan møte. På grunn av borettslagets betydelige størrelse, har dette ikke latt seg gjøre etter gjeldende smittevernregler for Oslo. 

   

  Dugnad og komprimatorbil

  På grunn av koronasituasjonen, vil dugnad ikke avholdes i år. Merk likevel at komprimatorbil er bestilt til 23. september. Alt som ikke er tillatt å oppbevare i kjellerens fellesareal, som møbler mv, vil da kastes.  Det er ikke tillatt å ha andre ting i fellesareal enn dekk, takbokser, sykler og barnevogner, og disse må merkes tydelig med navn og telefonnummer. 

   

  Oppussing av oppganger

  Det er igangsatt oppussing av oppgangene. Det henges opp oppslag om når din oppgang skal pusses opp, og det er da viktig at løsøre i oppgangene tas bort slik at malerne kommer lett til.

   

  Kontakt med samarbeidspartnere må gå via styret

  Det minnes om at kontakt med samarbeidspartnere må gå via styret. Den enkelte kan altså ikke kontakte samarbeidspartnere for å utføre vedlikehold mv, men man kan melde behov via styret.

   

  Lading av el-biler

  Det blir stadig flere brukere av ladeboksene. Da er det viktig at alle flytter bilen når den er ferdig ladet, slik at vi foreløpig slipper å innføre begrensning på ladetid. Ved eventuelle feil takker vi for tilbakemeldinger slik at vi får rettet opp i disse. For å kunne lade må man først registreres av styret (se info på hjemmesider). For bilentypen Renault Zoe som er eldre enn 2020-modell, må lading skje på boksene i Martin Borrebekkens vei.

   

  Mvh Styret

 • KOMPRIMATORBIL KOMMER TIL BORETTSLAGET ONSDAG 23.09.20 FRA KL. 09.00

  Publisert 03. sep. 2020

  ÅRETS DUGNAD I MAI MÅTTE UTSETTES GRUNNET COVID 19. DET ER DERFOR BESTILT KOPRIMATORBIL SOM KOMMER ONSDAG 23.09.20. BEBOERE KAN DERFOR SETTE UT AVFALL UTENFOR OPPGANGEN OM KVELDEN TIRSDAG 22.09.20 ETTER KL. 18.00 OG FREM TIL ONSDAG KL. 09.00. 

  Styret ber alle som har hensatt skrot i kjellerne om å bære dette ut. Det er kun merkete sykler, barnevogner, sykkelvogner, takbokser og dekk som skal oppbevares. Jmf. Husordensregel paragraf 3. Det skal merkes med navn og telefonnummer. Alt annet vil bli kastet selv om det er merket.

  ”Fellesrom skal ikke benyttes som lager
  Fellesrom i kjeller skal primært benyttes til oppbevaring av barnevogner, dekk og sportsutstyr i jevnlig bruk. Alle gjenstander i fellesrom skal merkes med navn og telefonnummer”. 

  Det skal ikke settes ut farlig avfall som maling, brannfarlig, batterier, brannslukkingsapparat ect. Se nærmere info; https://www.norskgjenvinning.no/tjenester/avfallstyper/farlig-avfall/

   

   

  Mvh

  Styret

 • Oppussing av oppganger

  Publisert 03. sep. 2020

  En rekke av borettslagets trappeoppganger er svært medtatte og har sett bedre dager. Som flere av dere sikker har lagt merke til , er arbeidet med å gi dem et malingsstrøk nå i gang. Om du lurer på når din oppgang bli bli malt, se på vedlagte fremdriftsplan.

 • Skal du pusse opp?

  Publisert 18. aug. 2020

  I forbindelse med oppussing minne styret alle om å forholde seg til borettslagets

  vedtekter og husordensregler:

  -        Viktig å varsle både egen og nabo-oppganger om oppussingen.

  -        Det er ikke lov å gjøre inngrepen i bærende konstruksjoner.

  -        Det skal søkes til styret og dokumenteres av fagfolk før en gjør noe med røropplegg, sikringsskap osv.

  -        Det er kun tillatt med kullfilter, ikke lov å koble seg på ventilasjonsanlegget.

  -        Branvarslingsanlegget skal dekkes til, går brannalarmen eller det blir feil på anlegget vil andelshaver bli fakturert for eventuelle kostnader for vedlikehold/reparasjon.

  -        Send mail til styret hvis en er usikker på hvilke endringer en kan gjøre. 

  -        Borettslaget har avtale med kvikk elektro 92062701 og rørlegger N.Z. rørservice AS 90071243. Du slipper da å betale for kjøretillegg og bom.

  -        Det ikke er lov å oppbevare søppel etter oppussing på fellesareal eller utenfor

  God oppussing!

 • Styretelefon i sommer

  Publisert 22. jun. 2020

  Styret gjør oppmerksom på at styretelefonen i sommer vil være bemannet hver tirsdag mellom kl 18 og 20. Dette gjelder for perioden f.o.m. 22.06 t.o.m. 10.08.
  Beboere bes om å benytte kontaktskjemaet på okernbraaten.no.
 • Generalforsamling i Økernbråten Borettslag

  Publisert 25. mai. 2020

  Tid: 16:30 - 18:30, Vaskeriet
  Styret minner alle på alternativ generalforsamling med stemmesedler som finner sted i morgen 26.mai. Stemmesedlene kan leveres ved vaskeriet mellom kl 16:30 og 18:30.
  Mvh Styret
 • Kjekt å vite vår 2020

  Publisert 27. apr. 2020

  Generalforsamling 2020
  Generalforsamling vil bli avholdt 26. mai med stemmeseddel som leveres inn på forhånd. Det er gjort tilpasninger, knyttet til koronasituasjonen, for generalforsamling, både for hvilke saker som behandles i mai, og på hvilken måte generalforsamlingen avholdes. Det vil komme mer informasjon om dette i eget skriv som sendes ut til alle.

  Dugnad
  På grunn av koronasituasjonen er dugnaden utsatt på ubestemt tid.

  Oppussing i leiligheter
  Mange pusser opp i disse dager, og styret minner om at man må huske å lese husordensregler og borettslagets vedtekter før man går i gang med slikt arbeid. Man må også forholde seg til helligdagsforskriften og vise hensyn til sine naboer. Styret minner om at det ikke er lov til å berøre sikringsskap, rør og faste installasjoner. Det er også viktig å huske at det kun er lov med kullfilter i kjøkkenvifte, samt at det ikke er anledning til å glasse inn balkongen. Ved utskifting av markise, så er det regler for fargevalg. Det ligger inne et forslag om fargevalg til generalforsamling, men dette er foreløpig ikke vedtatt. Ved usikkerhet i forbindelse med oppussing/endring i leiligheten, bes det om at man kontakter styret.
  Vår og fint vær
  Det er vår og naturlig med økt bruk av uterom og balkong. Styret minner om å vise hensyn til naboer, og at grilling kun er tillatt med elektrisk grill eller gassgrill.

  Andre påminnelser
  Fuglemating er ikke tillatt, da utplassering av mat også kommer skadedyr til gode.

  Styret kan kontaktes ved å gå inn på borettslagets hjemmeside, trykke på fanen «kontakt» og sende melding via skjemaet som kommer opp.

  Styret ønsker alle en fin vår, til tross for den spesielle situasjonen, og håper dere holder dere friske og tar vare på hverandre!


  Økernbråten Borettslag AL